Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2007

ίνα βλέποντες μη βλέπωσι και ακούοντες μη συνιώσιν

Ο Προμηθέας (Προμηθέας Δεσμώτης) έλεγε κατά το Αισχύλο τα παρακάτω για τους θνητούς:

... εκείνοι βλέποντας δεν έβλεπαν, άκουγαν μα δεν άκουγαν καθόλου, αλλά ως θολές μορφές ονείρων άστοχα ανακάτευαν τα πάντα… Μήτε να ξεχωρίζουν κάτεχαν με σιγουριά σημάδι του χειμώνα, μηδέ την άνοιξη την ανθισμένη, μηδέ το καρποφόρο καλοκαίρι, αλλά έτσι δίχως κρίση και στην τύχη ήταν κάθε πράξη τους, ωσότου τις δύσκολες κι ανέγνωρες των άστρων ανατολές τους έδειξα, μα και τον αριθμό, πρώτη σοφία, τους βρήκα εγώ και των γραμμάτων τα συνταιριάσματα, δουλεύτρα τέχνη, μητέρα μουσών μνήμη των πάντων… Μ' ένα λόγο στο λέω να το μάθεις, στους θνητούς όλες οι τέχνες από τον Προμηθέα...

Και ο Ιησούς ο Ναζωρίος έλεγε σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές (Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά):

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΓ΄
10. και προσελθόντες οι μαθηταί είπον αυτώ∙ διατί εν παραβολαίς λαλείς αυτοίς; 11. ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς∙ οτι υμίν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνοις δε ού δέδοται. 12. όστις γαρ έχει, δοθήσεται αυτώ και περισσευθήσεται∙ όστις δε ουκ έχει, και ό έχει αρθήσεται απ΄αυτού. 13. δια τούτο εν παραβολαίς αυτοίς λαλώ, ίνα βλέποντες μη βλέπουσι και ακούοντες μη ακούωσι μηδέ συνιώσι, 14. μήποτε επιστρέψωσι∙ και τότε πληρωθήσεται αυτοίς η προφητεία Ησαϊου η λέγουσα∙ ακοή ακούσετε και ού μη συνήτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε∙ 15. επαχύνθη γαρ η καρδία του λαού τούτου, και τοις ώσί βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν, μήποτε ίδωσι τοίς οφθαλμοίς και τοις ωσίν ακούσωσι και τη καρδία συνώσι και επιστρέψωσι, και ιάσομαι αυτούς. 16. Υμών δε μακάριοι οι οφθαλμοί, ότι βλέπουσι, και τα ώτα υμών, ότι ακούουσιν. 17. αμήν γαρ λέγω υμίν ότι πολλοί προφήται και δίκαιοι επεθύμησαν ιδείν ά βλέπετε, και ουκ είδον, και ακούσαι ά ακούετε, και ουκ ήκουσαν.

Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δ΄
10. ότε δε εγένετο κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν οι περί αυτόν συν τοις δώδεκα την παραβολήν 11. και έλεγεν αυτοίς· υμίν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού· εκείνοις δε τοις έξω εν παραβολές τα πάντα γίγνεται, 12. ίνα βλέποντες βλέπωσι και μη ίδωσι, και ακούοντες ακούωσι και μη συνιώσι, μήποτε επιστρέψωσι και αφεθή αυτοίς τα αμαρτήματα.

Κατά Λουκά κεφάλαιο Η΄
9. Επηρώτων δε αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες· τις είη η παραβολή αύτη; 10. ο δε είπεν· υμίν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, τοις δε λοιποίς εν παραβολαίς, ίνα βλέποντες μη βλέπωσι και ακούοντες μη συνιώσιν.

Για να μη βλέπουν ενώ βλέπουν και ενώ ακούν να μην καταλαβαίνουν...

Καλή προοπτική για ένα υποψήφιο ποίμνιο. Όσο για τις ερμηνείες των θεολόγων, αυτοί είναι ικανοί να μας πούνε οτι η απάντηση του Ιησού στην ερώτηση των μαθητών του (γιατί μιλάει με παραβολές) είναι και αυτή "παραβολή", με συμβολική σημασία ή ότι παραπλήσιο βοηθάει τους θεολόγους να ξεφύγουν τον σκόπελο!

2 σχόλια:

s.frang είπε...

Μπααα, ανατρέπουν ακόμα και το χρόνο οι "μελετητές", δεν σταματάνε πουθενά! Και τα λόγια των Αρχαίων του Ιησού είναι, τα δοκίμαζε πρώτα για να δει τί αποδοχή θα έχουν, κάτι σαν γενική πρόβα πριν από την παράσταση :-))

Δεν έχεις ακούσει για την "προτύπωση", με την οποία δικαιολογούν οι σαλταρισμένοι τις αντιγραφές των αρχαίων κειμένων;

Ερινύα είπε...

Βέβαια ο καλός Χριστούλης το λέει ξεκάθαρα, οτι θέλει να κάνει τους "απ' έξω" να βλέπουν χωρίς να βλέπουν και να ακούν αλλά να μην καταλαβαίνουν.
Όπερ και εγένετο!

Αυτά λέγονται μετά την παραβολή του καλού σπορέα και την εξήγηση που δίνει στους μαθητές του, για το πώς πρέπει να δράσουν και τι αποτελέσματα θα έχει η προπαγάνδα τους.
Και συνεχίζει ο ... αθεόφοβος να εξηγεί με τις παραβολές των ζιζανίων, του κόκκου σινάπεως και άλλες ενδιαφέρουσες, πώς θα έρθει η ώρα της επικράτησης (βασιλεία των ουρανών την αποκαλεί). Και τότε τα ζιζάνια (οι υιοί του πονηρού κατά ερμηνεία του ιδίου), θα συγκεντρωθούν και θα ριφθούν στην κάμινο του πυρός - όπου είναι ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων, ... όπερ και εγένετο!