Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2007

AZT


Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Target organ(s): Blood bone marrow. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Wear suitable protective clothing.

Διευκρίνηση για όσους δεν ξέρουν: Το παραπάνω είναι επικολλημένο στο φιαλίδιο του γνωστού "αντιρετροϊκού" AZT.
Το φιαλίδιο της Sigma στέλνεται όπως γράφει η ετικέτα μόνο για εργαστηριακή χρήση (πιθανώς για πειράματα σε πρωτεύοντα και τρωκτικά) με όλες τις παραπάνω ενδείξεις.

Μεταφράζω:
"Τοξικό κατά την εισπνοή, αν έρθει σε επαφή με το δέρμα και αν καταποθεί. Όργανα "στόχος": αίμα, μυελός των οστών. Αν αισθανθήτε άσχημα, ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου πρέπει). Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα."

Το ίδιο ακριβώς τοξικό χημικό δίνεται ως φάρμακο στους λεγόμενους φορείς του HIV, με σκοπό να "καθυστερήσει την εκδήλωση της ασθένειας", από άλλη όμως εταιρεία (Glaxo) και σε διαφορετική συσκευασία:

Στην τοποθεσία
http://www.tig.org.za/
ανακάλυψα τα παρακάτω:Deadly toxic chemical hazard warning by Sigma Chemical Co. on tiny 25mg bottles of AZT supplied to research laboratories. You obviously don’t find this advice on GlaxoSmithKline's AZT label, or in its package insert recommending a daily dose of up to sixty times as much. Or let’s face it: who would swallow it?

Μεταφράζω:
"Προειδοποίηση θανατηφόρα τοξικού χημικού κινδύνου από την Sigma Chemical Co. πάνω στα μικρά φιαλίδια των 25mg του AZT, που παρέχονται σε ερευνητικά εργαστήρια. Προφανώς δεν θα βρείτε αυτές τις συστάσεις στην ετικέτα του AZT της GlaxoSmithKline, ούτε στο ένθετο μέσα στο κουτί, που συνιστά μια ημερήσια δόση μέχρι εξήντα φορές μεγαλύτερη. Ας το αντικρύσουμε: ποιός θα το κατάπινε;"

...
Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στην ίδια τοποθεσία της Νοτίου Αφρικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: